Politik for ophavsret

Som juridisk IPTV-udbyder respekterer vi copyright i Tenz live og reagerer hurtigt på alle ægte take-down-meddelelser. Hvis du er copyright-ejer eller autoriseret agent og mener, at noget af det indhold, der er gemt på vores hjemmeside, Tenz. Live indeholder krænkende materiale, skal du give vores udpegede Copyright Agent en korrekt DMCA-meddelelse. Sørg for overholdelse ved at inkludere følgende detaljer:

En fysisk eller elektronisk repræsentation af en person, der legitimt kan underskrive for en ophavsretsindehavers interesser.
En liste med navnet på de(t) ophavsretligt beskyttede værk(er), der angiveligt er krænket, og hvor det er relevant, repræsentation af enhver ophavsretsindehaver.
Specifikke identificerbare oplysninger, der beskriver krænkende materiale som URL-adresser, som vi kan følge for at lokalisere det specifikke krænkende materiale.
Dette er kontaktoplysninger, der letter kommunikationen, såsom adresse, telefonnumre og e-mail.
En erklæring, der bekræfter, at man i god tro mener, at brugen af materialet ikke er en krænkelse.
En erklæring på tro og love om, at ovennævnte oplysninger er korrekte, og at klageren er behørigt bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.

Mod-underretning

Send en modmeddelelse til vores Designated Copyright Agent, hvis du mener, at det er forkert at fjerne dit indhold på Tenz Live. Inkluder følgende:

Underskrift af abonnenten eller en autoriseret person for iptv copyright.
En beskrivelse og placering af den tidligere placering af det fjernede materiale.
En erklæring under ed om, at man tror på en fejl vedrørende fjernelse eller fejlidentifikation.
Navn, adresse, telefonnummer og e-mail; samtykke til jurisdiktion i den føderale distriktsdomstol eller hvor som helst. Tenz Live er fundet.
Udpeget copyright-agent

For alle meddelelser og meddelelser om påståede overtrædelser skal du kontakte vores udpegede copyright-agent, vi er lovlig iptv-udbyder, men hvis der stadig er et problem, skal du kontakte os på: [email protected]

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler, kan du besøge Tenz live hjemmeside. For at sikre lovlighed, hvad angår DMCA-meddelelsen og modmeddelelsen.

Udvidet information:

Ansvarsfraskrivelse: Selvom vores hensigt er at sikre nøjagtighed, anbefaler vi derfor, at man søger juridisk ekspertrådgivning for at være i overensstemmelse med de gældende love og regler.

Vigtige bemærkninger til indehavere af ophavsret:

Tenz Live er en hjemmeside, som du kan tilgå via domænet tenz.live, hvor rettighedshavere bør være opmærksomme på, at deres materiale er tilgængeligt.

Vi tager omgående affære, når vi modtager en klage over krænkelse af ophavsretten, som er i overensstemmelse med kravene i Digital Millennium Copyright Act.

Indsendelse af en DMCA-meddelelse eller modmeddelelse:

Brug den angivne e-mailadresse [email protected] kun til DMCA-meddelelser. Alle andre forespørgsler og kommentarer kan rettes til vores kundeservice via Tenz Live hjemmeside.


Spørg efter svar:

Rettidige svar er vigtige for os. Når vi modtager en meddelelse eller en modmeddelelse, vil vi bestræbe os på at gøre det så hurtigt som muligt i overensstemmelse med DMCA.


Yderligere ressourcer:

Du kan finde flere oplysninger om ophavsretslove og DMCA på det officielle U.S. Copyright Office-websted: U.S. Copyright Office.

Tenz Live tror på gennemsigtighed, og vi vil sørge for at holde vores brugere opmærksomme på disse regler. Detaljer vedrørende dette kan findes i vores TenzLives servicevilkår samt privatlivspolitik.

Løbende forpligtelse:

Vi bestræber os løbende på at forbedre sikkerhedsforholdene for at sikre en passende og sikker platform for alle brugere. Overholdelse af DMCA-reglerne vil i høj grad bidrage til at bevare fairness og pålidelighed for Tenz Live.


Kontaktoplysninger:

Hvis der er spørgsmål, afklaring eller hjælp, er det tilrådeligt at kontakte supporttjenesterne via Tenz Live-webstedet. Tak for forståelsen, da vi bestræber os på at opretholde copyright-krav og sikre respekt for andres intellektuelle ejendom.

Vi sætter pris på din deltagelse i Tenz live.

Copyright © 2023 Tenz.live | Drevet af Tenz.live

da_DKDanish
Vælg din valuta