Retningslinjer for opphavsrett

Som juridisk IPTV-leverandør respekterer vi opphavsretten til Tenz live og svarer raskt på alle reelle varsler om fjerning. Hvis du er opphavsrettseier eller autorisert agent og mener at noe av innholdet som er lagret på nettstedet vårt, Tenz. Live inneholder noe materiale som krenker opphavsretten, må du sende en korrekt DMCA-melding til vår utpekte opphavsrettsagent. Sørg for samsvar ved å inkludere følgende opplysninger:

En fysisk eller elektronisk representasjon av en person som legitimt kan signere for en opphavsrettsinnehavers interesser.
En liste som inneholder navnet på det eller de opphavsrettsbeskyttede verkene som angivelig er krenket, og, der det er aktuelt, representasjon av en eventuell opphavsrettsinnehaver.
Spesifikk identifiserbar informasjon som beskriver krenkende materiale, for eksempel URL-adresser som vi kan følge for å finne det spesifikke krenkende materialet.
Dette er kontaktinformasjon som letter kommunikasjonen, for eksempel adresse, telefonnummer og e-post.
En erklæring som bekrefter at du i god tro mener at bruken av materialet ikke utgjør en krenkelse.
En erklæring på tro og love om at ovennevnte opplysninger er korrekte og at klageren er behørig autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren.

Motmelding

Send en motmelding til vår utpekte opphavsrettsagent hvis du mener at det er feil at innholdet ditt er fjernet på Tenz Live. Inkluder følgende:

Signaturen til abonnenten eller en autorisert person for iptv copyright.
En beskrivelse og plassering av tidligere plassering av det fjernede materialet.
En erklæring under ed om at man er overbevist om at det foreligger en feil med hensyn til flytting eller feilidentifisering.
Navn, adresse, telefonnummer og e-post; samtykke til jurisdiksjon i den føderale distriktsdomstolen eller hvor som helst. Tenz Live er funnet.
Utpekt agent for opphavsrett

For alle varsler og meldinger om påståtte brudd, kontakt vår utpekte opphavsrettsagent, vi er en lovlig iptv-leverandør, men hvis det fortsatt er noen problemer, kontakt oss på: [email protected]

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forespørsler, kan du gå til Tenz live nettsted. For å sikre at DMCA-varselet og motvarselet er lovlig.

Utvidet informasjon:

Ansvarsfraskrivelse: Selv om vår intensjon er å sikre nøyaktighet, anbefaler vi at man søker råd fra juridiske eksperter for å være i tråd med gjeldende lover og regler.

Viktige merknader for opphavsrettsinnehavere:

Tenz Live er et nettsted som du får tilgang til ved hjelp av domenet tenz.live, der opphavsrettsinnehavere bør passe på at materialet deres er tilgjengelig.

Når vi mottar en klage om brudd på opphavsretten, iverksetter vi straks tiltak i samsvar med kravene i Digital Millennium Copyright Act.

Innlevering av DMCA-varsel eller motvarsel:

Bruk den oppgitte e-postadressen [email protected] kun for DMCA-varsel. Alle andre forespørsler og kommentarer kan rettes til vår kundeservice via Tenz Live-nettstedet.


Oppfordre til svar:

Det er viktig for oss å svare i tide. Når vi mottar et varsel eller et motvarsel, vil vi bestrebe oss på å svare så raskt som mulig i samsvar med DMCA.


Ytterligere ressurser:

Hvis du vil ha mer informasjon om opphavsrettslover og DMCA, kan du gå til det offisielle nettstedet til U.S. Copyright Office: U.S. Copyright Office.

Tenz Live er opptatt av å være transparente, og vi vil sørge for å holde brukerne oppmerksomme på disse reglene. Du finner mer informasjon om dette i TenzLives brukervilkår og personvernerklæring.

Løpende engasjement:

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerhetsforholdene for å sikre en egnet og trygg plattform for alle brukere. Overholdelse av DMCA-reglene vil i stor grad bidra til å bevare rettferdigheten og påliteligheten til Tenz Live.


Kontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål, ønsker avklaring eller hjelp, anbefaler vi at du kontakter supporttjenesten via Tenz Live-nettstedet. Vi takker for forståelsen for at vi bestreber oss på å overholde kravene til opphavsrett og sikre respekt for andres immaterielle rettigheter.

Vi setter pris på din deltakelse på Tenz live.

Copyright © 2023 Tenz.live | Drevet av Tenz.live

nb_NONorwegian
Velg valuta